"Buyee" บริการตัวกลางจากญี่ปุ่น ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น!
Buyee
ประเภท

อันดับสินค้าขายดีที่สุด

ขั้นตอนการให้บริการ

เราประมูลในนามของคุณ แล้วจัดส่งสินค้าที่คุณประมูลชนะไปยังที่อยู่ของคุณในต่างประเทศ!

ดูเพิ่มเติม

 • ประมูลหรือซื้อ

  ประมูลหรือซื้อจาก Buyee!

 • มาถึงที่คลังสินค้า

  เมื่อสินค้าของคุณมาถึงคลังสินค้าของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทาง e-mail และผ่านทางเพจของฉัน

 • การชำระเงินและการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ

  จัดการชำระเงินสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ คุณยังสามารถส่งสินค้าที่คุณซื้อมาแล้วในคราวเดียวกันได้อีกด้วย

 • รับสินค้าของคุณ

  โปรดรอสักนิด
  จนกว่าสินค้าของคุณจะมาถึง